Choď na obsah Choď na menu
 


Rok 2011

V roku 2011 bolo v ZO SZCH Zlaté Moravce registrovaných 36 chovateľov , z toho 7 mladých chovateľov .

Na členskej schôdzi 23.1.2011 boli prijatí 4 nový členovia .  Na tejto schôdzi odovzdal Predsada ZO SZCH Štefan Kramár pohár najlepšiemu chovateľovi , ktorým sa za rok 2010 stal Pavol Jenis .

 

V roku 2011 sme zorganizovali v poradí 9. Požitavskú výstavu zvierat , ktorá sa uskutočnila v priestoroch mestského amfiteátra v dňoch 30.9.-01.10.2011 a bola to 22 výstava , ktorú zorganizovala naša organizácia počas svojej existencie vôbec .

Výstavy sa zúčastnilo 91 vystavovateľov , z čoho 19 bolo mladých chovateľov . . Spolu bolo vystavených 577 zvierat .Z toho naši chovatelia vystavili 113 kusov .

Králikov  bolo 282 v 39 plemenách . Udelených bolo 14 čestných cien . Naši chovatelia získali 2 čestné ceny a to Jozef Staňo za činčilu veľku a Pavol Jenis za viedenský modrý .

Holubov bolo vystavených 95 kusov v 19 klietkach . Spolu bolo vystavených 11 plemien holubov . Víťazný pohár za holuby získal náš člen Ján Bolla za holuba king biely . Čestnú cenu v expozícii holubov nezískal ani jeden náš člen.

Hydiny bolo vystavených celkovo 192 kusov v 64 klietkach . Celkovo bolo vystavených 25 plemien hydiny .Víťazný pohár získal Ondrej Bača za holanďanku čiernu bielochocholatú . 14.ročník Memoriáli Jána Šalinga získal Milan Horvát za zdrobnelú wyandotku bielu . V expozícii hydiny bolo udelených 7 čestných cien  . Jednu čestnú cenu získal Milan Holečka za hempšírku zlatohnedú .

V propagačných klietkach boli vystavené bažanty a exotické vtáctvo .

 

Naši členovia sa zúčastnili aj iných výstav , kde tiež dosihli svoje úspechy . Celkovo sme sa zúčastnili na 7 výstavách , kde sme získali 20 cien . Medzi najcennejšie patrí zisk titulu dvoch šampiónov na CV v Nitre . Ďalšími cennými cenami sú zisk troch šampiónov na klubovej výstave chovateľov kingov v Trenčianskych Stankovciach a pohár predsedu OV na oblastnej výstave v Ivánke pri Nitre .