Choď na obsah Choď na menu
 


Takto sme vznikli a takto sme začínali

Z našich začiatkov a našej histórie

 

Naša organizácia v Zlatých Moravciach bola založená v roku 1950 . V tomto období bol založený Okresný spolok chovateľov drobných hospodárskych zvierat . Zachovalo sa veľmi málo písomností o vzniku našej organizácie , ale celé dejiny jej fungovania vydávajú svedectvo o tom , ako sme vznikli vyriešili , s akými problémami sme sa potýkali a čo sa zásluhou kolektívu urobilo . Naša história hovorí o chove zvierat , ale aj o ľuďoch (jej členoch ), ktorý ju založili , zdokonalili , rozšírili , a či už viac , alebo menej prispeli k jej chodu .

Avšak netreba pozabudnúť spomenúť , že už pred založením našej organizácie boli v našom regióne položené dobré základy chovu zvierat  a to aj v podobe Chovateľských prehliadok ( výstav )  v Zlatých Moravciach , ktoré sa konali v priastoroch nádvoria kaštiela Migaziovcov ( dnešný park Janka Kráľa ) . Na týchto výstavách boli vystavované prvé rekordné dojnice , kone ovce , ošípané a samozrejme aj drobné zvieratá . Už vtedy tu vystavovali naši budúci členovia František Čajda a Pavel Valašík - nutrie, Eugen Štifft a Ján Škvarka-králiky-ČS,Sviteková-angorské králiky. Bola tu vystavená aj hrabavá a vodná hydina a holuby.

V roku 1950 bolo 51 zakladajúcich členov . V ich čele stáli skúsení chovatelia : Ján Meliška , Štefan Hiller , František Čajda , Eugen Štift , Ján Šaling , Oľga Sviteková a Pavol Valašík .

scan.jpg

scan0001.jpg

scan0002.jpg

scan0003.jpg

scan0004.jpg

 

scan0006.jpg

scan0005.jpg

Od roku 1956 viedli spolok : Jozef Holečka , Ján Škvarka , Tibor Biringer , Karol Martinec , Jozef Olah , Vojtech Chren , Peter Vogel a Július Očovay .

V roku 1969 v zmysle štátnoprávneho federatívneho usporiadania bol vytvorený Slovenský zväz drobnochovateľov ( SZD) . Nový výbor v tomto období tvorili Jozef Hudák , Ján Tomáška , Ján Šaling , Alexander Murko , Ladislav Ďuriš ako hospodár a ďaľšími členmi Milan Bernát - vedúci krúžku mladých chovateľov , Milan Šabík - predseda hydinárskej komisie , Ján Balla - kredseda králikarskej komisie a kožušinových zvierat , Ladislav Uhrín - predseda holubárskej komisie  , Dušan Šúlovský - referent pre odbor exotických vtákov , Lukáč Toma - referent pre odbor akvarijných rybiek a František Šuják - referent pre kynológiu .Predsedom kontrolnej a revíznej komisie Ing.Rudolf Kováč

V období 60-tych rokov bola naša organizácia asi najpočetnejšia , nasčítavala zhruba 120 členov . Myslím , že to bolo s časti aj preto , že štát poskytoval dotácie pre organizovaných chovateľov .

Prvé výstavy sa usporadúvali na najrôznejších miestach , aké dokázala vedenie organizácie vybaviť . Takéto preistory boli napr. Židovská synagóga v Zlatých Moravciach ( dnešná telocvičňa ) , alebo garáže ČSAD .

Od roku 1973 sa konali Propagačné výstavy drobných hospodárskych zvierat v Zlatých Moravciach . Celá výstava prebehla v ZDŠ Leninova ( terajšia ZŠ Pribinova ) a to v priestoroch ihriska a vo vestibule tejto školy pre akváriá a exoty .

V priebehu fungovania našej organizácie a organizovania výstav sa nám postavili do cesty rôzne problémy . Najviac nás asi sklamalo , keď v roku 1982  nebol na našej výstave predstavený ani jeden králik , hoci ich bolo prihlásených cez sto . Dôvodom bol vydaný zákaz zhromažďovania králikov pre výskyt myxomatózy .

V roku 1986 sa konala Obvodová výstava drobných zvierat  v iných priestoroch a to na Detskom ihrisku na ulici 1.mája .Do tohoto roku zorganizovala naša organizácia 10 Propagačných výstav .

V 1996 bola Výstava usporiadaná v priestoroch Centra voľného času detí a mládeže " Spektrum " na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach .

S poľutovaním musíme skonštatovať , že v 90-tych rokoch nastal prudký pokles členskej základne , kde počet členov sa nasčítaval od 20 do 25 . Stalo sa tak hlavne z dôvodu nárastu finančných nákladov , nakoľko pošta , aj železnice prestali prepravovať naše zvieratá na výstavy a tým pádom sme ich museli tam prepravovať svojpomocne na autách . Ale všetko zlé je asi na niečo dobré a aspoň vieme , kto je naozaj srdcom chovateľ a zostalo v členskej základni naozaj len to zdravé jadro . 

Od roku 1997 sa už začína datovať nová reorganizovaná výstava pod názvom I.Požitavská výstava králikov , holubov , hydiny a exotického vtáctva . Konala sa v CVC "Spektrum " na Sládkovičovej ulici .

III.Požitavská výstava zvierat v roku 2001 sa konala v neďalekých Sľažanoch .

IV: Požitavská výstava zvierat v roku 2002 sa konala v areáli Detského ihriska v Zlatých Moravciach

Od roku 2006 po dohode s vedením mesta sa všetky naše Výstavy  Požitavského regiónu konajú na mestskom amfiteátry  a tak to je aj dodnes .

A naši chovatelia ? Aj tí našli uspokojenie z dobre vykonanej práce v podobe prekrásnych zvierat , ktoré odchovali , a poniektorý aj v madzinárodne uznávaných oceneniach . Medzi inými spomeňme úspech Jozefa Michalíka v roku 1968 na Celoštátnej výstave v Prahe , kde získal titul Šampión ČSSR za svojho králika - hototský biely .

scan0007.jpg

scan0008.jpg

Ďalej by sme spomenuli  , že v roku 1979 naši členovia Ján Šaling a Jozef Kováč získali Plaketu III. stupňa .

V roku 1981 Ján Šaling získal Vyznamenanie " Za rozvoj chovateľstva "

V 1982 zasa Ján Šaling získal Plaketu I. stupňa

V roku 1988 na Európskej výstave Brno náš člen Ján Bolla získal čestnú cenu za holuby  king čierny .

V roku 2009 na Európskej výstave v Nitre získal náš člen Ján Bolla Čestnú cenu za holuby king čierny .

A aby sme sa mohli pochváliť aj tým , že si medzi sebou vychovávame aj našu budúcnosť - mladých chovateľov , tak v roku 1984 traja naši mladý chovatelia  : Ján Struhár , Marián Rajnoha a Roman Kováč získali titul " Vzorný mladý chovateľ . "

A asi najcennejšie ohodnotenie dostala mladá chovateľka spomedzi našich radov Lucia Kramárová  , ktorá v roku 2009 na Európskej výstave v Nitre získala cenu Europsky champion králik s plemenom rys .

 

 

scan0009.jpg

Pri príležitosti 60. výročia založenia ZO SZCH Zlaté Moravce bola našej organizácii udelená Zlatá Plaketa  SZCH Bratislava .

 

scan0010.jpg