Choď na obsah Choď na menu
 


Vedomostná súťaž mladých chovateľov

6. 6. 2013

21.mája 2013 sa na Strednej veterinárnej škole v Nitre - Šindolka konalo oblastné kolo súťaže Mladých chovateľov za rok 2013 . Stretlo sa tu asi 30 mladých chovateľov z celej oblasti , aby predviedli svoje vedomosti a svoje skúsenosti v oblasti svojej chovateľskej činnosti . Súťažilo sa v niekoľkých odbornostiach .  Súťaž sa rozdeľuje na 2 kategórie . V I. kategórii súťažili MCH vo veku do 14 rokov . Starší MCH až do veku 18 rokov súťažili v II.kategórii. 

Aj MCH z našej ZO SZCH sa tejto súťaže zúčastnili . V I.kategórii súťažili dvaja  MCH a to Miroslava Halásová v odbornosti : "Chov oviec a kôz " a Juraj Kramár v odbornosti: "Chov akváriových rýb " . V II. kategórii súťažil jeden náš MCH a to Kristián Melenec. Kristián súťažil hneď v dvoch odbornostiach a to : "Chov exotického vtáctva " a "Chov králikov " .

Súťaž pozostávala z vedomostného testu , poznávačky plemien svojej odbornosti a ústnej odpovede .

Do Celoštátnej súťaže Mladých chovateľov z každej odbornosti v oboch kategóriách postupovali prví dvaja umiestnení .

Na našu veľkú radosť postupujú do Celoštátnej súťaže všetci traja naši MCH . Miroslava Halásová skončila na 1.mieste vo svojej odbornosti a s prekvapivých bodovým ziskom 109,5 bodu , čo bolo vôbec najvyššie bodové ohodnotenie Mladého chovateľa v  súťaži vôbec . Juraj Kramár  skončil taktiež na 1.mieste vo svojej odbornosti . Kristián Melenec skončil v odbornosti exotické vtáctvo na 3.mieste a v odbornosti králiky na 1.mieste , takže tiež postupuje do Celoštátneho kola v odbornosti králiky .

Úspechy našich MCH nás veľmi potešili aj preto , lebo z ich výsledkov aj vyplýva , že sú dobrými chovateľmi , keďže poznajú potreby a nároky svojich zvierat a budú dobrými nasledovateľmi nás starších chovateľov .

Našim mladým prajeme veľa úspechov na Celoštátnej súťaži MCH , ktorá sa bude konať 6.-8.júla 2013 v Ivánke pri Bratislave . Z tejto súťaže znovu postupujú prvý dvaja z každej kategórie a odbornosti na Medzinárodnú súťaž MCH , ktorá sa bude konať v Prahe . Veľmi by nás potešilo , ak by sme v Medzinárodnej súťaži uvideli aj mená našich chovateľov a ak by mali ešte aj dobré umiestnenie , to by bolo úplne super . 

 

Bližšie informácie k súťaži nájdete tu :    vedomostná súťaž

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Súťaž mladých chovateľov 2013