Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná správa 2016

9. 5. 2017

     Správa o činnosti ZO SZCH Zlaté Moravce za rok 2016

V roku 2016 bolo v ZO SZCH Zlaté Moravce registrovaných 31 chovateľov z toho bolo 5 mladých  chovateľov.

Členská schôdza sa uskutočnila dňa 24.1.2016 a zúčastnilo sa na nej 21 členov ZO SZCH Zlaté Moravce. Schôdza bola uznášaniaschopná. Na schôdzi boli za členov prijatí štyria nový chovatelia a 4 chovatelia z organizácie vystúpili. V roku 2016 zomrel vo veku 53 rokov  Miloš Pecho chovateľ králikov.

Na  členskej schôdzi bol predsedom organizácie odovzdaný pohár najlepšiemu chovateľovi

v ZO SZCH za rok 2015 ktorý získal Milan Holečka.

Ako hlavný cieľ v roku 2016 bolo usporiadať 14.Požitavskú výstavu drobných zvierat, ktorá sa konala v dňoch 30. 9-1.10. 2016 . Ďalším cieľom bola  tiež účasť chovateľov našej ZO na celoštátnych výstavách.

Ďalšia členská schôdza sa uskutočnila 7.8.2016 na schôdzi bola dojednaná organizácia výstavy, bol zvolený organizačný výbor výstavy v zložení: predseda Štefan Kramár, tajomník Roman Kováč, pokladník Iveta Halásová, garanti králiky  Pavol Jenis, Anton Valachovič, hydina Jozef Pacalaj, Bohumír Halás, holuby Ján Bolla, Tomáš Komžík.

14.Požitavská výstava sa uskutočnila v priestoroch Mestského amfiteátru v Zlatých Moravciach v dňoch 30.9.2016 – 1.10.2016. Bola to v poradí 27.výstava, ktorú usporiadala ZO SZCH Zlaté MOravce počas svojej existencie. V roku 2016 sa výstava uskutočnila bez účasti chovateľov z okolitých organizácii. Výstavy sa zúčastnilo 19 vystavovateľov z toho 3 mladý chovatelia, ktorý vystavili spolu  217 zvierat.

Posudzovanie zvierat sa uskutočnilo v piatok dopoludňajších hodinách. Králiky posúdil Ľudovít Bartál,  hydinu posúdil Jozef Špaňúr,  holuby posúdil Pavol Kováčik.

Výstava bola otvorená v piatok od 8.hod. Vstup bol návštevníkom umožnený aj počas posudzovania zvierat. V sobotu o 12 hod primátor mesta Zlaté Moravce Ján Husár odovzdal  čestné cieny a 19. ročník memoriálu Jána Šalinga .

Králiky sa vystavovali jednotlivo bolo vystavených 91 kusov.

Vystavených bolo 21 plemien. Boli udelené 3 čestné ceny .

Čestné ceny získali: Dominik Levický za VSS  1.0 oceneného 95,5 boda,  Miroslav Ondrek za VM 1.0 oceneného 96 bodov a Milan Holečka 1.0 oceneného 95,5 bodov.    

Holuby sa vystavovali v štvorčlenných kolekciách. Bolo vystavených 12 plemien v 17 kolekciach. Spolu bolo vystavených 68 kusov holubov.

Čestné ceny získali: Tomáš Komžík za Košoa brondzový , Ján Bolla za King Biely , Dušan Šulovský za Brnenský hrvoliak biely.      

Hydina sa vystavovala v 2 členných kolekciách. 1+1ceny boli udelené na jednotlivcov. Bolo vystavených 29 kolekcií. Spolu bolo vystavených 58 kusov a  19 plemien.

19. ročník memoriálu Jána Šalinga získala Miroslava Halásová (mladá chovateľka ) za Bantamku oranžovokrkú.

Čestné ceny získali: Štefan Kramár – Cenami, Petra Halásová (mladá chovateľka) – Hodvábnička biela a  Pavol Jenis- Slovenská Hus biela 

 V ukážkových expozíciách boli vystavené bažanty zlaté , pávy modré korunkaté, kozy hnedé krátkosrsté a exotické vtáctvo.

V tomto roku bolo počas výstavy priaznivé počasie výstavu  navštívilo 232 platiacich návštevníkov. Deťom a vystavovateľom bol umožnený bezplatný vstup.

 

Ďaľším bodom programu bolo oboznámenie členov s úspechom našich mladých chovateliek , ktoré sa zúčastnili Vedomostnej súťaže mladých chovateľov a to nasledovne :

24.5.2016 sa konalo oblastné kolo Vedomostnej súťaže mladých chovateľov na strednej veterinárnej škole v Nitre. Z našich mladých chovateľov sa tam zúčastnili dve chovateľky. V 1. kategórii Peťka Halásová a Mirka Halásová v 2. kategórii získali 1. miesto a aj postup do celoslovenského kola  v Žiline.

27.8.2016 sa uskutočnil18. ročník celoslovenského a 12. ročník medzinárodného kola súťaže MCH v Žiline. Súťažiaci sa zišli z celého Slovenska a Čiech. Súťažilo sa v 13 odboroch a 2 vekových kategóriách. Od nás súťažila Peťka Halásová  v odbornosti chov oviec a kôz v prvej kategórii. Spolu získala 97 bodov, čo je veľmi krásny výsledok a tým Peťka skončila prvá. Mirka Halásová súťažila taktiež v odbornosti chov oviec a kôz, ale už v druhej kategórii. Síce skončila druhá, ale dosiahla pekných 103 bodov.  

Vyvrcholením chovateľskej sezóny bola už tradičná  Celoštátna výstava v Nitre v dňoch 26.-27.11.2016 na ktorej sa zúčastnilo 13 našich chovateľov z toho boli traja mladí chovatelia. Naši chovatelia vystavili nasledovné zvieratá a získali nasledovné ocenenia :

 

Králiky Levický Dominik -               Veľký svetlý strieborný

             Pacalaj Jozef     -                Burgunský

             Kováč Roman    -                Kalifornský

             Valachovič Anton -             Japonský

             Kramár Štefan -                  Zajačí divosfarbený ohnivý  šampión SR + MSR

                                                        Holandský čierny MSR            

             Bohumír Halás -                 Slovenský sivomodrý rex

             Kramár Juraj MCH-            Rex Rys

             Ondrek Miroslav -               Novozeladský červený  

             Holečka Milan -                  Zdrobnený baran divokosfarbený

holuby Šulovský Dušan -                 Moravský pštros žltý

                                                         Moravský pštros čierny šupinatý

                                                         Brnenský hrvoliak biely                                                        

Hydina Špaňúr Jozef -                     Bilefeltka rodofarebná šampion SR + MSR

             Kramár Štefan -                  Cemany

                                                         Pavlovská zlatá čierno bodkovaná

             Halásova Petra MCH          Bantamka oranžovokrká    

             Halásova Miroslava MCH  Hodvábnička biela bradatá MSR

             Halás Bohumír                    Araucana divokosfarbená

             Kováč Roman                      Mielflérka zlatoporcelánová